Werking

Lachgas is een middel dat voor verschillende effecten kan zorgen en men kan vrijwel overal lachgas kopen. De meeste mensen omschrijven het als een zeer plezierige ervaring die bij lagere doseringen lijkt op dronkenschap gecombineerd met lichte euforie. Het gevoel van vertoeven in een droomwereld is een metafoor die door veel gebruikers als zeer passend wordt omschreven. Dit uit zich in een opgewekt gevoel, rare bewegingen en het uitslaan van wartaal. Uiteraard is N2O ook pijnstillend, al wordt dit effect vrijwel nooit gezocht bij recreatief gebruik.

Bij inname van hogere doseringen worden ook psychedelische waarnemingen beschreven en is ook de euforie sterker. Men kan milde (audio)visuele hallucinaties waarnemen en zich in een andere wereld wanen. Veelgehoorde uitingen zijn het horen van pulserende achtergrondgeluiden en het waarnemen van gekleurde spinnenwebben. Meestal wordt dit als zeer prettig ervaren, maar er zijn ook enkele meldingen van angstige gevoelens. Net als bij veel andere soorten roesmiddelen wordt dan ook altijd aangeraden om lachgas alleen te nuttigen indien je je al prettig voelt.

De werking na door de methode van inname (inademen) ontzettend snel en zal al na 5 tot 10 seconden worden ervaren. De werkingsduur is echter vrij kort; na één tot enkele minuten voelt men de roes niet meer en wordt vaak een nieuwe dosering ingenomen. Hoewel het effect al vrij snel wegebt, duurt het ongeveer een uur voordat het lichaam de stof heeft afgebroken en niet meer te detecteren is.

Werkingsmechanisme

Het precieze werkingsmechanisme van lachgas is niet helemaal opgehelderd. Wel is aangetoond dat het een zeer breed effect heeft op verschillende receptoren in de hersenen, wat ook de zeer diverse effecten kan verklaren. Men vermoedt bijvoorbeeld dat N2O, net als alcohol, op de GABA receptoren inwerkt wat zorgt voor de gedeeltelijk overlappende effecten van de twee roesmiddelen. Tevens zorgt het voor een toename van dopamine, wat weer het gevoel van onoverwinnelijkheid verklaart. Als laatste werkt het ook op de NMDA receptoren. Dit werkingsmechanisme wordt verantwoordelijk gehouden voor de dissociatieve effecten van lachgas.

Effecten

Positieve Effecten

 • Roes
 • Euforie
 • Angstremmend
 • Opgewektheid
 • Milde hallucinaties
 • Toename verbeeldingskracht

Negatieve effecten (bijwerkingen)

 • Duizeligheid
 • Verwardheid
 • Zweten
 • Zwakheid
 • Ademhalingsdepressie
 • Hoofdpijn
 • Angst